Düzenli olarak belirli gün ve haftalarda gerçekleştirdiğimiz Basın açıklamalarımız.