ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

 • Var olmak
  • Kurmakla yükümlü olduğumuz bütün il, ilçe, mahalle ve sandık teşkilatlarını noksansız olarak kurmaktır.
 • Eğitimli olmak
  • Teşkilatlarımızda görevli mensuplarımızın, temel bilgiler ve yapmış oldukları görevlerle ilgili eğitilmesini sağlamaktır.
 • Planlı ve programlı bir çalışma düzenine sahip olmak
  • Çalışmalarımızı yıllık, aylık, haftalık, günlük plan ve programlarla yürütmektir.
 • Siyasi rakiplerin taktiklerinden etkilenmemek
  • Rakiplerimizin, bizleri olumsuz etkileyecek propaganda ve çalışmalarına alet olmamaktır.
 • Kendi işimizi yapmak
  • Çalışmalarımızı hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz gündem çerçevesinde yürütmektir.