• img
  Üniversite Öğrencilerinin Problemleri
  Üniversitelerin varlık amacının toplumsal fayda, kalkınma ve bilimsel üretim olması gerekir. Bu amaca göre ihtiyaçlar tespit edilmeli, planlama yapılmalı ve yol haritası çıkarılmalıdır. Mevcut durumda ise bu amaçtan sapma ve plansızlık vardır.
 • img
  Eylül 2017 | Ekonomi Raporu
  Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yaşanan sosyal ve siyasal olaylar Türkiye’de gündemi çok fazla etkiliyor ve ülkemizin siyasi atmosferi bir anda değişiyor
 • img
  2017 | Şehir Hastaneleri Raporu
  Sağlıkta dönüşüm programının yeni bir safhası olarak gösterilen Şehir Hastaneleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon ve sunumunda doğrudan ve dolaylı yönleri ile önemli değişiklikler oluşturacaktır. Bütün bu değişiklikleri çeşitli yönleri ile irdelemek maksadı ile bu çalışmayı yapmış bulunmaktayız.
 • img
  2017 | Ekonomi Raporu
  Devletin resmi kurumlarının hazırlamış oldukları veriler esas alınarak hazırlanan küçük hacimli bu kitabın Türk ekonomisinde son 10-15 yılda meydana gelen gelişmelere ışık tutacağı kanaatindeyiz ve ekonomiyi yakından takip eden tüm insanlarımıza faydalı olacağını umuyoruz.
 • img
  2017 | Eğitim Müfredatı İnceleme Raporu
  Mevcut eğitim sistemimiz karnenin sadece sol bölümünde yer alan ders notları öncelemektedir. Hâlbuki bunlar insani gelişimde yeterli değildir. Gerçek bir gelişim ve kalkınma için karnenin sağ tarafında yer alan davranış biçimlerine de gereken önem verilmelidir. Çünkü erdemden, ahlaktan ve maneviyattan yoksun bir bilgi insanlığın başına beladır.
 • img
  2017 | Aile ve Ahlaki Yozlaşma Raporu
  Ailelerin sağlıklı olabilmesi için en önemli şart annedir. Annenin şefkatli eli çocuğa mutlaka değmelidir. Kadının evine döndürülmesi ve anneliğin yüceltilmesi kadar erkeğin de evine döndürülmesi, aileyi merkezine alan bir zihniyete büründürülmesi gerekmektedir. Çünkü aileyi ancak kadın ve erkeğin karşılıklı sorumlulukları ile sevgi ve saygı diri tutabilir.
 • img
  2017 | İç Göç Raporu
  Toprak ayağımızın altından kayıyor. Yabancılara toprak satışları, taşınmaz mülk alımları, toprağın insansızlaştırılması, insanın topraksızlaştırılması gündeme alınması gereken önemli siyasi meselelerdir. Ayrıca ülke olarak bölgemizde yaşanan özellikle Suriye, Filistin ve Kıbrıs’ta yaşananlar meseleleri iç göçün kalkınmanın dışında diğer yönlerinin de olduğunu göstermektedir.