• img
  YEREL YÖNETİMLER OKULU DERS KİTABI
  Saadet Partimiz halkımıza hizmeti esas alan bir partidir. Bunun için daha yaşanabilir şehirler oluşturmayı hedef edinir. Genel yönetimde olduğu gibi yerel yönetimlerde de insanı eksene alır.
 • img
  ENGELLİLER VE EMEKLİLER
  Nüfusun artması ile birlikte, ihtiyaçların da artmış olması yerel yönetimlerden beklentileri de artırmıştır. Siyasi iktidarlar da, oluşan bu manzaraya paralel olarak yerel yönetimlerin yetkilerini çoğaltma yoluna gitmişlerdir.
 • img
  MAHALLİ İDARELER ÇALIŞMA PROGRAMI
  20 Temmuz 2001 yılında kurulmuş olan Saadet Partimiz Milli Görüş hareketinin bir parçası ve son temsilcisidir. Partimiz, ülkemizde ve İslam Dünyası’nda önemli başarılara imza atmış büyük bir geleneğin devamıdır.
 • img
  BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ
  Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı ifade eder.”
 • img
  YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNLARI
  1994 yerel seçimlerinden başlayarak yerel seçim beyannamelerinde belediye hizmetlerinin kent içi alanlarla sınırlı olmasının birbirine yakın iki belediye arasında bile personel, araç, kaynak israfına yol açtığı vurgulanmıştır.
 • img
  100 SORUDA YEREL YÖNETİMLER
  Belediye Meclisi Ne Zaman Toplanır, Ne Zaman Çalışmalarına Ara Verebilir, Ne Kadar Tatil Kararı Alabilir?
 • img
  50 SORUDA KENTSEL DÖNÜŞÜM
  Dünya var olduğundan bu yana doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, faydalı ile zararların, adalet ve zulmün mücadelesine sahne olmaktadır.
 • img
  2017 | Şehir Hastaneleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
  Sağlıkta kalite binaya, makineye, otelciliğe ya da lükse değil “insan”a dayanır. Bu sebeple hekime, sağlık çalışanlarına, sağlık girişimcilerine, tıbbi cihaz ve ilaçta ar-ge standartlarının geliştirilmesine, verimliliğe ve inovasyona önem verilmeli ve yatırım yapılmalıdır.
 • img
  2017 | Parti Tüzüğü
  Partimiz, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder. Adaletin mülkün temeli olduğu ilkesi doğrultusunda gerçek bir hukuk devletinin oluşmasını hedefler.
 • img
  Nisan 2017 | Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?
  Birbirimizi kırmadan, itham etmeden hep birlikte düşünmeye, istişare etmeye ihtiyacımız var! Şuurlu bir şekilde tercihimizi yapmak için gel kardeşim, beraber düşünelim!... Düşünmeden değil düşünerek karar verelim. Ülkemizin huzuru, refahı, saadeti ve akıbeti için… Niyet Hayır, Akıbet Hayır!