DosyalarİÇ GÖÇ RAPORU

“Daha iyi bir hayat, daha iyi bir gelecek için…”

Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi olan “İç Göç” konusunu sebep ve sonuçlarını çeşitli boyutlarıyla ele alıp çalışmalarımızın neticesini bir rapor halinde bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız.

 

İNDİRAİLE VE AHLAKİ YOZLAŞMA RAPORU

“Aile, toplumların temel yapı taşıdır.”

Toplumun temel yapı taşı olan aile, yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar sebebiyle ciddi anlamda tahrip edilmektedir. Bu tahribatın sebeplerini ve sonuçlarını çeşitli boyutlarıyla ele aldık.

İNDİRŞEHİR HASTANELERİ RAPORU

“Söz konusu olan insan hayatıdır ve yapılan hataların telafisi mümkün değildir.”

Bu raporda insanımızın sağlığını, milletimizin geleceğini etkileme gücü bakımından önemli gördüğümüz “Şehir Hastaneleri” konusunu çeşitli yönleri ile ele aldık.

İNDİR